Wünsch E and Heidrich H-G. (1963)

Wünsch E and Heidrich H-G. (1963) Zur quantitativen bestimmung der kollagenase. Hoppe-Seyler’s Zeitschrift Physiologische Chemie 333, 149-151.